Фестиваль ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА

наша организация фестиваль правление
Национальная Академия педагогических наук Украины
http://www.osnova.com.ua/
«Шкільний світ»
director-ua.info
«Украина 3000»
Журнал «Пізнайко від 2 до 6″
Музыка, исполненная с душой
Звиад Арабули
УНИВЕРСИТЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
«Тавале»-фестиваль
Фестиваль Авторских Разработок и Тренингов «ФАРТ»
Альфа – фест

АПН УКРАИНЫ

Академія педагогічних наук України з’явилася і виросла водночас зі становленням і розвиткомнезалежної України. Педагогічна теорія і практика завжди в Україні мали визначні здобутки, але

тривалий час вони втрачали свої національні ознаки. І не можна не помічати того , що

колоніальні умови їх існування неминуче гальмували розвиток педагогічної теорії.

До складу Академії педагогічних наук СРСР входило 18 провідних учених педагогів і психологів

України. Однак з розпадом СРСР уже в 1991 році Академія педагогічних наук СРСР припинила

своє існування. Підтримуючи пропозицію провідних українських учених, Президент України

Л.М. Кравчук 4 березня 1992 року підписав Указ про створення Академії педагогічних наук

України як вищої галузевої наукової установи. На виконання цього Указу 16 червня 1992 року

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка передбачала конкретні заходи щодо

утворення Академії педагогічних наук України. Президентом-організатором було призначено

М.Д. Ярмаченка. Дійсними членами – засновниками Академії педагогічних наук України стали

15 відомих в Україні вчених (Арват Ф.С., Гончарук Є.Г., Захаренко О.А., Каніщенко Л.О.,

Киричук О.В., Мадзігон В.М. Мокін Б.І., Прісняков В.Ф., Прокопенко І.Ф., Савченко О.Я., Скок

В.І., Скопенко В.В., Таланчук П.М., Шкіль М.І., Ярмаченко М.Д.).

17 листопада 1992року відбулися збори академіків – засновників, які завершили формування

Академії. Було обрано 7 нових дійсних членів. 18 листопада 1992 року відбулися перші Загальні

збори АПН України. Вони обрали президентом Академії М.Д.Ярмаченка, віце-президентом

Л.О.Каніщенка, головним ученим секретарем О.Я.Савченко. Було утворено три відділення:

теорії та історії педагогіки; дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті,

психології, вікової фізіології та дефектології.

30-31 березня 1993 року Загальні збори Академії прийняли Статут Академії і Положення про її

відділення, обрали керівників відділень, які водночас були і віце-президентами (В.М. Мадзігона,

С.У. Гончаренка, О.В. Киричука). У листопаді 1993 року було утворене відділення педагогіки і

психології професійної освіти, керівником якого став віце-президент Л.О. Каніщенко.

Часткові зміни до Статуту Академії були внесені Загальними зборами, що відбулися 28-29 січня

1997 року. Відділення педагогіки і психології професійної освіти було реорганізоване у два

відділення: педагогіки і психології вищої школи та педагогіки і психології професійно-технічної

освіти. Академіками-секретарями цих відділеннь були обрані дійсні члени Л.О. Каніщенко і Н.Г.

Ничкало.

Етапними для становлення Академії педагогічних наук України стали Загальні збори АПН, що

відбулися 17-18 грудня 1997 року. На них відзвітувався перший склад Президії Академії. З

доповіддю „Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні за період становлення і

діяльності АПН (1992-1997 рр.)” виступив президент Академії Ярмаченко М.Д. Збори обрали

новий склад Президії, яку очолив дійсний член АПН України, доктор філософських наук,

професор Кремень Василь Григорович. До складу Президії були обрані В.М. Мадзігон (віце-

президент), Вашуленко М.С. (головний вчений секретар).

За останні роки АПН України зросла якісно і кількісно. До її складу обрано провідних учених

вищої школи, відомих педагогів України. Нині загальна чисельність членів АПН становить 142

особи, з них 51 дійсний член і 91 членів-кореспондентів. У складі АПН - 30 іноземних членів.

электронная версия статьи

метки:

Оставьте комментарий

Новости

Акбашев Талгат Фоатович

Программа Фестиваля «Педагогика XXI века»

Авторам и ведущим

Фестиваль «Педагогика XXI века: 20 лет спустя»

Фасоля Анатолий Николаевич

Государство государственных людей педагогам XXI века

Государство государственных людей Зульфия мингажева: «Верить в свое призвание»

Положение о конкурсе образовательных программ

Проект «Домашняя школа», XVII Фестиваль педагогики

© 2006-2017 Фестиваль Педагогика XXI века

webstyle disign | карта сайта