Фестиваль ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА

наша организация фестиваль правление
Национальная Академия педагогических наук Украины
http://www.osnova.com.ua/
«Шкільний світ»
director-ua.info
«Украина 3000»
Журнал «Пізнайко від 2 до 6″
Музыка, исполненная с душой
Звиад Арабули
УНИВЕРСИТЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
«Тавале»-фестиваль
Фестиваль Авторских Разработок и Тренингов «ФАРТ»
Альфа – фест

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк: - Дай мені рибу! Я голодний. Монах мовчки віддав йому вудку. Повчальний характер притчі зрозумілий: треба давати не тільки їжу, скільки засіб її добування.

Цей висновок стосується цілей та завдань, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві. Поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно орієнтоване, традиційні методи замінюються інноваційними, які передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.

Стрижнем особистості має стати розвивальна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здана до саморозвитку та самореалізації.

Школа ХХІ століття потребує створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, котра зуміє розробляти свої життєві плани, самостійно використовувати знання для розв’язання проблем. Ідеально відповідає цій потребі проектна діяльність, бо вона сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів учнів.

Під проектом розуміють сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета або теоретичного продукту.

Проектна діяльність останнім часом все ширше входить у навчальний процес.

Метод проектів привернув увагу багатьох творчих учителів. Чим зумовлена така зацікавленість?

Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання, що враховує у процесі навчання конкретного учня, його вільний вибір, особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати. Щоб досягти таких результатів, педагог має знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

Проект характеризується такими ознаками:

• розв’язується певна проблема;

• результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для учнів;

• має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна, парна, групова);

• учні займаються дослідницькою роботою;

• передбачена необхідність інтегрувати звання та вміння з різних вивчених предметів.

Проектну технологію ми розглядаємо як невід’ємний складник синергетичної

моделі освіти. (Синергетика - наука про співпрацю, комбінований вплив двох або декількох само організованих систем, які характеризуються тим, що цей вплив перевищує дію кожної окремої системи).

Особистісно орієнтоване навчання, зокрема метод проектів, є технологією в синергетичній моделі освіти. Саме у контексті розвитку життєвої компетентності школярів зростає роль проектної технології навчання і виховання.

Саме через вільний вибір, особисті бажання та вміння працювати в команді реалізується ідея вітчизняного педагога Софії Русової 'допоможи мені це зробити самому'.

Робота над проектом складається з таких етапів:

• підготовчий етап (визначення теми і мети проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези);

• планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання результату процесу);

• дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, анкетування, експеримент;

• аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;

• оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями;

• творчий звіт, презентація отриманих результатів.

Хочеться зауважити, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не

може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи ту проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням отриманих результатів.

Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином

оформлені.

Упроваджуючи проекти в навчальний процес, учителі дотримуються системного підходу. У школі створено 'банк проектів'. Ми його назвали 'вінок проектів'

Наш 'вінок проектів':

1. 'Людям потрібна твоя допомога'

2. 'Гармонія'

3. 'Я – громадянин своєї держави'

4. 'Моя родина в роки Великої Вітчизняної війни'

5. 'Моя школа – мій дім'

6. 'Ми за здоровий спосіб життя'

7. 'Шлях до демократії'

'Сходинки' проектної діяльності:

(структурування роботи над проектом)

Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість

В. Розов

Скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам’ятаю, залучи мене – я навчусь

Східна приказка

Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів

метки:

Оставьте комментарий

Новости

Акбашев Талгат Фоатович

Программа Фестиваля «Педагогика XXI века»

Авторам и ведущим

Фестиваль «Педагогика XXI века: 20 лет спустя»

Фасоля Анатолий Николаевич

Государство государственных людей педагогам XXI века

Государство государственных людей Зульфия мингажева: «Верить в свое призвание»

Положение о конкурсе образовательных программ

Проект «Домашняя школа», XVII Фестиваль педагогики

© 2006-2017 Фестиваль Педагогика XXI века

webstyle disign | карта сайта