Фестиваль ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА

наша организация фестиваль правление
Национальная Академия педагогических наук Украины
http://www.osnova.com.ua/
«Шкільний світ»
director-ua.info
«Украина 3000»
Журнал «Пізнайко від 2 до 6″
Музыка, исполненная с душой
Звиад Арабули
УНИВЕРСИТЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
«Тавале»-фестиваль
Фестиваль Авторских Разработок и Тренингов «ФАРТ»
Альфа – фест

Чудакова Вера

Майстер-клас коучингу №1

“Психологічні засоби самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу особистості”

(фрагмент багаторівневого рефлексивно-інноваційного тренінгу, «Затверджено» на засіданні Вченої ради Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, протокол №5 від 31 травня 2001р.; на засіданні лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України протокол №5 від 17 травня 2001 р)

Автор:

Чудакова Віра Петрівна – науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, старший викладач Інституту підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України, психолог, консультант, тренер, “Майстер-практик системного НЛП і глибинного консультування”, коуч.

3. Призначення розробки. Для управлінців, менеджерів, педагогів, психологів, соціальних педагогів, медичних працівників, викладачів, батьків, науковців, спеціалістів по роботі з персоналом, консультантів і для тих, у діяльності кого зміни і розвиток окремих людей і груп відіграє суттєву роль.

4. Мета:

 • розкрити нові можливості, для успішного інноваційного вирішення багатьох задач професійної діяльності, ефективного формування особистості із задіянням її особистих зусиль і резервів;
 • забезпечити пошук людиною в самій собі мобілізуючих факторів для виход у із утруднень, екстремальних і проблемних ситуацій;

5. Завдання:

Програма націлена на оволодіння певними соціально-психологічними знаннями, уміннями, навичками в сфері спілкування, діяльності, власного розвитку та корекції, що дозволяє вирішити такі завдання:

 • розвити рефлексивні навички та комунікативну компетентність.
 • розвивати вміння адекватно сприймати себе і оточуючих, що дає можливість виробити та коректувати норми особистої поведінки та міжособистісної взаємодії;
 • розвивати емоційну стійкість у складних життєвих ситуаціях і здібності до швидкої адаптації;
 • оволодіти технологією вирішення міжособистісних протиріч і подолання конфліктних ситуацій;
 • розвивати здатність гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебудовуватись в різних умовах і різних групах, вийти на новий рівень управління своїми станами;
 • оволодіти технологією створення адекватної самооцінки і впевненості в собі;
 • прояснити і розвивати ціннісно-мотиваційну сферу особистості, оволодіти технологією створення позитивної мотивації,
 • оволодіти технологією створення нових ефективних способів поведінки у особливо важких ситуаціях (подолання страхів публічних виступів, критики; позбавлення від “шкідливих” звичок, травмуючих спогадів, від почуття провини, образи та інших “комплексів”);
 • оволодіти технологією прийняття рішень та постановки цілей.

6. Анотація розробки. Рефлексивно-інноваційний тренінг (РІТ) являє собою практику психологічного впливу, що ґрунтується на інтеративних методах групової роботи. Коучинг це поєднання активних методів навчання і консультування який активізує потенціал людини. Мета коученгу полягає у підвищені показників роботи окремих людей і команд шляхом розкриття скритого потенціалу та подоланні обмежуючих стереотипів мислення. Він підвищує ефективність, стимулює природну синергію якості дій і внутрішньої рівновагу. Забезпечує усвідомлення і звільнення від стереотипів непродуктивного освітнього досвіду та діяльності шляхом переосмислення останньої і висунення завдяки цьому інновацій, які ведуть до подолання тих проблемно-конфліктних ситуацій, які виникають у процесі вирішення практичних задач у сфері спілкування, діяльності, особистісному розвитку, професійного самовдосконалення і корекції.

РІТ впроваджується з 2001р. у практику роботи вищих навчальних закладів, загальноосвітніх закладах різних типів, а також в освітню практику центрів розвитку персоналу ТНК-bp, Лукойл-А Україна, Лукор, Карпатинафтохім, Нікопольський завод феросплавів, Укртелеком, Київ хімволокно, Херсонський нафтопереробний завод та ін.

7. Перевага розробки над традиційними методами навчання. Рефлексивно-інноваційний тренінг дозволяє за невеликий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування і розвитку здібностей, які необхідні для реалізації професійного і особистісного самовизначення, зосередження на цьому зусиль дозволяє досягати оптимального розкриття та задіяння творчого потенціалу особистості в житті та професійній діяльності. Виступає як засіб: вивільнення творчого потенціалу, підвищення особистісного і професійного росту, розвитку та корекції різноманітних людських змін. Результатом є помітні особистісні і професійні зміни, які відбуваються у його учасників.

8. Основні публікації з теми розробки:

8.1. Чудакова В.П. Багаторівневий рефлексивно-інноваційний тренінг «Психолого-педагогічні засоби самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу особистості» // Освітні інновації у вищих навчальних закладах України: Каталог/ уклад. В.І.Соколов, В.В. Висоцька; відп. ред. К.М.Ливківський. –К.: Стилос, 2003. -С.16,-336с.

8.2. Чудакова В. П. Рефлексивно-інноваційний тренінг як засіб творчого розвитку особистості // Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць №5. Ред. кол..-К.: ЛОГОС. 2001. С. 152-162.;

8.3. Чудакова В.П. План і програма рефлексивно-інноваційного тренінгу “Психолого-педагогічні засоби самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу особистості” // Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект. Науково-методичний посібник. Ред. кол..-К.: ЛОГОС. 2001. С. 144-168.;

8.4. Чудакова В.П. Технологія формування сприятливих мотиваційних умов щодо здійснення інноваційних освітніх проектів”. / Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освітою:. У 2-х ч. (За ред. Єрмакова І.Г., Рудаківської С.В.) Частина друга. - К.: КиМУ, 2005. С.76-106, -392с.

8.5. Чудакова В.П. Технологія формування сприятливих мотиваційних умов щодо самовдосконалення особистості в педагогічному колективі та ефективного здійснення інноваційних освітніх проектів. / Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали міжнародної конференції. Науковий збірник (за редакцією Сіверс З.Ф., Бєлкіна Е.В., Данилової Г.С. та ін.). - К.: „Київський міський університет ім.. Б. Грінченко” 2005. С.125-130, -500с.

8.6. Чудакова В.П. “Рефлексивно-інноваційний тренінг як засіб розвитку особистості та формування готовності її до здійснення інноваційних проектів”/„Педагогіка ХХІ віку”, Одеса: Астропрінт, 2005. С.82-87, -272с.

9. Контактні телефони та адреса: Чудакова Віра Петрівна

моб. 8 (050) 961- 98-90.

04053 Київ -53 а/с19;

e-mail: veraсh@biqmir.net

Статья В.П. Чудаковой: "Психологічний супровід здійснення інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент"

ЗМІСТ КУРСУ

2.1. Навчально-тематичний план

Майстер-класу коучингу “Психологічні засоби самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу особистості”

Назва розділів і тем курсу Ауд. год
1. Розвиток комунікативної компетентності спеціалістів. Мистецтво ефективної взаємодії та взаєморозуміння учасників освітнього процесу.
2. Професійний стрес і синдром професійного вигорання і методи їх подолання.
3. Методи доступу і використання скритих внутрішніх ресурсів для розвитку стресостійкості особистості.
4. Способи позбавлення від тривожних переживань, фобій, страхів та інших психологічних травм і травмуючих спогадів.
5. Технологія подолання конфліктів та міжособистісних протиріч.
6. Сучасні технології прийняття рішень, постановки стратегічних і тактичних цілей і їх вплив на ефективність діяльності персоналу та організації.
Термін проведення курсу: від 2 год. до 40 год., за запитами і бажаннями учасників.

Автор і тренер:                                                  Віра Чудакова

Навчалась у майстрів (маю міжнародні сертифікати):

Англії (Пітер Вріц), Бельгії (Ян Ардуй), Канади (Мерелін Аткінсон), Інституту сімейної і групової психології і психотерапії (м.Москва, Центру соціальної служби для молоді м. Києва (Живоглядова Ю.О., Белоножко Е.О.), Асоціації практикуючих психологів и психотерапевтів м. Києва (30 тренінгів у Живоглядова Ю.О. – віцепрезидента асоціації практикуючих психологів і психотерапевтів м.Києва; директора Інституту професійного розвитку та НЛП)

Маю досвід проведення тренінгів-семінарів та консультування:

для освітніх установ та організацій:

 • вищих навчальних закладів, науково-методичних центрів, загальноосвітніх навчальних закладів різних типів України (з 1993р. по нинішній час),

а також, впроваджується в освітню практику, центрів розвитку персоналу установ, підприємств та компаній:

 • Управління справами Верховної Ради України (2008р.); «ТНК-bp»:ТОВ «ЛІНОС» (2005р.), ВАТ «ЛІНІК» (Лісічанська нафтова інвестиційна компанія) (2006,2007,2008,2009р.р.); «ЛУКОЙЛ»: ТОВ «Агентство «ЛУКОМ-А-Україна», підприємства «ЛУКОР» і «Карпати НАФТОХІМ»Нікопольский завод феросплавів (2004р., 2005р., 2006р. 2007 р., 2008р.); ЗАО «Київхімволоно» (2007р.) , Міністерство промислової політики України (2006р., 2008); Херсонський нафтопереробний завод; УКРТЕЛЕКОМ та ін. (2005р.)

Майстер-клас №2

"Науково-методичний супровід

ПСИХОЛОГО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ  ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ  ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

в загальноосвітніх навчальних закладах"

Для кого? Для управлінців, менеджерів,

психологів, педагогів, викладачів,

науковців, спеціалістів по роботі з персоналом,

консультантів і для тих, у діяльності кого зміни

і розвиток окремих людей і груп відіграє суттєву роль

Що? презентація семінару за темою:

Доповідач і автор :

Чудакова Віра Петрівна

науковий співробітник Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України; старший викладач Інституту підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України; практикуючий психолог, тренер, майстер-практик НЛП, коуч.

Мета: представлення комплексної системи науково-методичного супроводу щодо впровадження в практику роботи шкіл різних типів, психолого - організаційної технології формування готовності педагогів до інноваційної діяльності, як чинника удосконалення їх професійної компетентності та забезпечення якості загальної середньої освіті.

Ключові напрями роботи семінару:

 1. 1. Концептуальні засади, алгоритм здійснення ПСИХОЛОГО - ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ і  науково-методичний супровід впровадження в практику роботи  закладів різних типів.

2.Ознайомлення з психолого - педагогічним діагностичним інструментарієм:

Ä  для оцінювання стану організаційно - інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу;

Ä для оцінювання сформованості у педагогів психологічної готовності до інноваційної діяльності;

Ä для здійснення експрес діагностики прогнозування готовності педагогів до інноваційної діяльності;

 1. 3. Представлення інтерактивних креативних  корекційно-розвиваючих методів:

Ä для з’ясування і вироблення конструктивних заходів щодо вирішення виявлених проблем в організації,

Ä визначення першочергових завдань щодо створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища у закладі.

 1. 4. Представлення програм освітніх модулів (спецкурсів)- багаторівневого рефлексивно-інноваційного тренінгу «Психологічні засоби самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу особистості»

Ä для  формування внутрішньої психологічної  готовності та спроможності педагогів до інноваційної діяльності,

 1. 5. Ознайомлення із отриманими практичними результатами щодо впровадження ТЕХНОЛОГІЇ у освітню практику роботи загальноосвітніх закладів різних типів і їх інтерпретація.
 2. 6. Можливості реалізації Технології та перспективи її впровадження для забезпечення якості загальної освіти.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА

ПСИХОЛОГО - ОРГАНІЗАЦІЙНА ТЕХНОЛОГЯ ФОРМУВАННЯ

ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

в ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. “Модель експертизи й корекції організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу”:

1.1. Модель експертизи організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу

1.2. Модель створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу:

1-й модуль: Вироблення конструктивних заходів щодо вирішення виявлених проблем в організації;

2-й модуль: Проведення оцінювання, експертною групою, альтернативних пропозицій (ідей) результатів «Мозкового штурму»,  визначення першочергових завдань і напрямків роботи педагогічного колективу школи щодо ліквідації недоліків і створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища в закладі.

2. “Модель експертизи й корекції психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності”:

2.1. Модель експертизи психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності.

2.2.Багаторівнева модель рефлексивно-інноваційного тренінгу “Психологічні засоби самовдосконалення і розвитку творчого потенціалу особистості":

1-й модуль: "Ваш успіх у відкритті Ваших можливостей"  (базовий рівень)".

2-й модуль: "Методи подолання життєвих криз, розвиток стресостійкості, та здібності до швидкої адаптації.".

3-й модуль: "Сучасні психотехнології створення адекватної самооцінки, упевненості у собі, набуття здатності здійснювати новий можливий вибір".

4-й модуль: "Ефективні стратегії: створення позитивної мотивації, відкриття своєї Місії, прийняття рішень і постановка цілей".

5-й модуль: "Конфлікти у міжособистісних і ділових стосунках і шляхи їх врегулювання".

6-й модуль: "Шляхи подолання професійного стресу і синдрому професійного вигорання персоналу і організації".

7-й модуль: "Управлінська компетентність керівника щодо управління колективом і розвитку персоналу організації".

8-й модуль: "Оволодіння мистецтвом публічних виступів".

9-й модуль: "Технології ефективного проведення дискусій".

10-й модуль: "Технології ефективного проведення виробничих нарад".

Впровадження моделей ТЕХНОЛОГІЇ надає МОЖЛИВІСТЬ:

1. “Модель експертизи й корекції організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу (зовнішні умови)”:

1.1. Модель експертизи організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу

Надає змогу керівнику і педагогічному колективу:

 • визначити загальний рівень розвитку педагогічного колективу, визначити настільки він відрізняється від "ідеалу", де саме резерв у досягненні найкращих результатів;
 • виявити, соціально-психологічні характеристики колективу, що визначають ефективність його діяльності та як вони формуються ;
 • визначити на скільки якісно реалізується функція керівництва і якою мірою її виконання потребує удосконалення;
 • виявити чинники (сильні та слабкі сторони), які визначають ефективність діяльності колективу, а які призупиняють або взагалі блокують її;
 • зрозуміти за рахунок чого  найбільшою мірою створюється несприятливе середовище, які з мотиваційних умов необхідно змінити перш за все;
 • визначити розбіжності та протиріччя в експертній оцінці стану справ в колективі, представниками адміністрації і вчителями (адже саме це вказує на скритий конфлікт між ними).

1.2. Модель створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Надає змогу колективу:

 • виробити і визначити конструктивні заходи щодо ліквідації недоліків виявлених у закладі на попередньому етапі експертизи.
 • провести експертизу альтернативних пропозицій конструктивних заході щодо вирішення проблем організації за результатами «Мозкового штурму».
 • визначити першочергові завдання і напрямки роботи педагогічного колективу школи щодо ліквідації недоліків і створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі,
 • створювати соціально-психологічні умов в закладі освіти щодо самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації кожного члена педагогічного колективу, що є основою формування готовності та здатності до інноваційної діяльності.

Впровадження моделей ТЕХНОЛОГІЇ надає МОЖЛИВІСТЬ:

2.“Модель експертизи й корекції психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності (внутрішні умови)”:

2.1. Модель експертизи психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Надає змогу управлінцю:

 • визначити та оцінити індивідуальні особливості і мотиваційну структуру персонально кожного співробітника; з’ясувати яку віддачу він може очікувати від співробітників за тих умов, які створені в закладі освіти;
 • зрозуміти, за рахунок чого  найбільшою мірою створюється несприятливе організаційно-інноваційне середовище, які з мотиваційних умов необхідно змінити перш за все;
 • виявити схильних і психологічно готових до інноваційної діяльності співробітників і підібрати КОМАНДУ щодо ефективного здійснення інноваційних освітніх проектів.

Надає змогу Педагогу :

 • ·самопізнати себе, виявити  свої сильні і слабкі сторони;
 • ·самоусвідомити себе як фахівця;
 • · створювати своєрідну модель (програму, проект) роботи над собою із врахуванням власного потенціалу; формувати психологічну готовність до інноваційної діяльності.

Надає змогу психологу:

 • ·вивчити стан організаційно-інноваційного середовища закладу освіти;
 • ·визначити характеристичні особливості педагогів; спрогнозувати ефективність професійної діяльність членів педагогічного колективу;
 • ·окреслити необхідні заходи щодо формування психологічної готовності педагогів до інноваційної діяльності;
 • ·проводити корекційно-розвивальну роботу з урахуванням індивідуальних особливостей особистості, в тому числі, за програмою рефлексивно-інноваційного тренінгу, яка представлена нижче.

2.1. Багаторівнева модель рефлексивно-інноваційного тренінгу  “Психологічні засоби самовдосконалення

і розвитку творчого потенціалу особистості":

Переваги розробки над традиційними методами навчання:

рефлексивно-інноваційний тренінг (РІТ) дозволяє за невеликий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування і розвитку здібностей, які необхідні для реалізації професійного і особистісного самовизначення, зосередження на цьому зусиль дозволяє досягати оптимального розкриття й задіяння творчого потенціалу особистості в житті та професійній діяльності.

Рефлексивно-інноваційний тренінг (РІТ)

виступає як засіб: вивільнення творчого потенціалу, підвищення особистісного і професійного росту, розвитку та корекції різноманітних людських змін.

Результатом є помітні особистісні і професійні зміни, які відбуваються у його учасників.

РІТ надає змогу його учасникам:

ü  розкрити нові можливості, для успішного інноваційного вирішення багатьох задач професійної діяльності, ефективного формування особистості із задіянням її особистих зусиль і резервів;

ü   забезпечити пошук людиною в самій собі мобілізуючих факторів для виходу із утруднень, екстремальних і проблемних ситуацій.

Досягнення мети тренінгу здійснюється за рахунок оволодіння певними соціально-психологічними знаннями, уміннями, навичками в сфері спілкування, діяльності, власного розвитку та корекції, що дозволяє вирішити такі завдання:

ü  розвити рефлексивні навички та комунікативну компетентність;  розвивати вміння адекватно сприймати себе і оточуючих, що дає можливість виробити та коректувати норми особистої поведінки та міжособистісної взаємодії;

ü  розвивати емоційну стійкість у складних життєвих ситуаціях і здібності до швидкої адаптації;  оволодіти технологією вирішення міжособистісних протиріч і подолання конфліктних ситуацій;

ü  розвивати здатність гнучко реагувати на ситуацію, швидко перебудовуватись в різних умовах і різних групах, вийти на новий рівень управління своїми станами;

ü  оволодіти технологією створення адекватної самооцінки і впевненості в собі;

ü  прояснити і розвивати ціннісно-мотиваційну сферу особистості, оволодіти технологією створення позитивної мотивації,

ü  оволодіти технологією створення нових ефективних способів поведінки у особливо важких ситуаціях (подолання страхів публічних виступів, критики; позбавлення від “шкідливих” звичок, травмуючих спогадів, від почуття провини, образи та інших “комплексів”);

ü  оволодіти технологією прийняття рішень та постановки цілей тощо.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ РОЗРОБКИ

Технологія надає можливість надавати психолого-організаційну допомогу спрямовану на вирішення певних психолого-організаційних проблем, пов’язаних з упровадженням інновацій в освітній процес, діяльністю й розвитком організації в цілому, так і функціонуванням управлінців, менеджерів і персоналу організації.

МОЖЛИВІСТЬ МАСОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Представлена психолого-організаційна технологія є придатною для відтворення не тільки автором, але й іншими фахівцями з гарантією досягнення запланованих результатів (психологами, а також при спеціальній підготовці у сфері контрольно-оцінної, та корекційно-розвивальної діяльності (розроблена автором програма семінару-тренінгу), викладачами, методистами, управлінцями, науковцями тощо).

АВТОР РОЗРОБКИ:

Чудакова Віра Петрівна – науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України,  психолог, тренер, коуч

Телефон: (050)961-98-90;

Адреса: 04053 г. Киев-53 а/я №19; 

verach@bigmir.net

Представлена на Фестиваль розробка є учасником конкурсу освітніх інновацій у номінації “Науковий супровід педагогічних інновацій в освіті” в рамках Виставки Презентації «Інноватика в освіті України» (2-4 жовтеня 2009р., м. Київ)

За результатами конкурсу освітніх інновацій у номінації “Науковий супровід педагогічних інновацій в освіті” в рамках Виставки Презентації «Інноватика в освіті України» (2-4 жовтеня 2009р., м. Київ)

 • :нагороджено ДИПЛОМОМ Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, за розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій;
 • нагороджено ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ Чудакову Віру Петрівну, за особистий внесок у розробку освітніх інновацій.

метки: , ,

Оставьте комментарий

Новости

Акбашев Талгат Фоатович

Программа Фестиваля «Педагогика XXI века»

Авторам и ведущим

Фестиваль «Педагогика XXI века: 20 лет спустя»

Фасоля Анатолий Николаевич

Государство государственных людей педагогам XXI века

Государство государственных людей Зульфия мингажева: «Верить в свое призвание»

Положение о конкурсе образовательных программ

Проект «Домашняя школа», XVII Фестиваль педагогики

© 2006-2017 Фестиваль Педагогика XXI века

webstyle disign | карта сайта